Pracovisko budúcnosti začína človekom a jeho potrebami

Koronakríza zmenila v našich životoch asi všetko a jednou zo zmien je určite nahliadanie na pracovný priestor. Diskusie o kancelárách budúcnosti stále pokračujú, dnes však už vieme povedať, akým smerom sa vývoj uberá.

Firmy dlhodobo nevedia fungovať na stopercentnom home-office. Sociálne interakcie, small-talky či osobné stretnutia konferečnými hovormi jednoducho nenahradíte. Nehovoriac o oddelení pracovného života od súkromného, o štandarde zariadenia domácej kancelárie a nákladov s tým spojených. Ako teda na kancelárie budúcnosti? V HB Reavis sa touto problematikou zaoberajú už roky a dnes tak majú po ruke riešenia aj pre výzvy post-covid éry.

Už dlho pred koronakrízou sa na ľudí nazeralo ako na zdroj pracovného výkonu, ktorý treba v priestore optimálne usporiadať, nie ako na komplexné bytosti, ktoré si do práce nosia viac, než len svoju pracovnú stránku. Človek nie je evolučne prispôsobený na svet pravých uhlov, sedavú prácu a nepretržité 8-hodinové sústredenie. Odrazilo sa to v neustálej potrebe zápasiť s klesajúcou produktivitou, nízkou motiváciou, nehovoriac o dopadoch na zdravie a duševnú pohodu tých, ktorí v tomto prostredí trávia značnú časť života a situácia okolo nového korona vírusu tieto problémy iba znásobila.

Trendy v architektúre a dizajne pracovísk pred koronakrízou reagovali pomaly na zmeny, kde sa centrom priestoru stáva človek, avšak potreba zásadnej zmeny bola “na stole” už dlho. Aj developer HB Reavis si uvedomuje, že má zodpovednosť za kvalitu života v zónach, ktoré vytvára. Preto ako jeden z najväčších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe prišiel s novou stratégiou pracoviska ako služby (Workspace as a Service - WaaS), ktorá na projekty nenazerá iba ako na sklo, betón, garáže a metre štvorcové pre stoly a stoličky. Budúcnosť práce vidí v ucelených zónach, kde vznikajú siete ľudí, firiem a technologických riešení, ktoré vytvárajú prostredie pre vysoký výkon a zároveň dbajú o ich duševnú pohodu a zdravie. To všetko pod taktovkou flexibility, ktorá sa stala v dnešnej post-covid dobe nevyhnutnosťou, rovnako ako podpora komunít.

Hardvér aj softvér

Pre jednoduchšie vysvetlenie toho, čo všetko WaaS ponúka, sa dá použiť analógia s počítačmi. Budova je hardvér - sklo, betón, oceľ, kameň, skrátka všetko, čo stavbu robí účelnou aj estetickou. Človek je užívateľ, ktorý budovu musí naplno využívať. Potrebuje softvér. A presne to robia služby zastrešené vo WaaS.

Kvalitné materiály a technika

Vytvárajú zdravé prostredie a trvalo udržateľnú lokalitu s nízkymi energetickými nárokmi. Funkčné riešenie zaručí prísun svetla, tepla, kvalitného vzduchu podľa potreby v konkrétnom mieste.

Flexibilné priestory

Flexibilita nie sú len posuvné steny. Je to možnosť reagovať na aktuálne požiadavky a situáciu bez starostí – zmenšiť priestor, zväčšiť, alebo ho upraviť. So správnym nastavením zmluvy to nie je žiaden problém.

Estetika

Vytvára pozitívny vzťah k lokalite, vplýva na wellbeing a podčiarkuje silu značky.

Produktivita a wellbeing

Človek je produktívny rôznymi spôsobmi, čo musí reflektovať aj priestor. Kvalitné pracovisko má tiché miesta na sústredenú prácu, zóny na tímovú spoluprácu, podmienky na networking a tiež priestor, kde môže na chvíľu vypnúť a načerpať nové sily.

Komunita

Každý rád niekam patrí. Priestor pre vznik a fungovanie komunít s rôznymi záujmami pomáha prilákať a rozvíjať talenty. Podporuje aj budovanie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, čo sa pozitívne prejaví na spokojnosti jednotlivcov. A to je v dnešnej dobe dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Inovácie

Kvalitná kancelárska zóna umožňuje prepájanie rôznorodých biznisov a odvetví, čím vzniká jedinečné podhubie pre nové nápady a myšlienky.

Pre HB Reavis a stratégiu WaaS je veľmi dôležité spojiť softvér a hadrvér do jedného funkčného celku, ktorý ďaleko presahuje hranice jednej budovy a zároveň spĺňa dnešné zvýšené hygienické požiadavky.

V Bratislave je toho príkladom bývala industriálna zóna Nivy, transformujúca sa na Nové Nivy, v ktorej už dnes vedľa seba sídlia startupy, inovatívne firmy, freelanceri a veľké korporácie. Vďaka stratégii WaaS, aplikovanej v Twin City, Nivy Tower a v budúcich projektoch Nové Apollo či Mlynské nivy Košická, tak vzniká unikátny biznis ekosystém so Stanicou Nivy, ktorá plní dôležitú dopravnú a obslužnú funkciu pre celú zónu Nové Nivy.

Symbióza ľudí, budovy a celej zóny

Ľudia, firmy a kancelárie sa navzájom potrebujú a jedno bez druhého nemá opodstatnenie. Spolu tvoria zložitý funkčný mechanizmus, ktorý je schopný prinášať hodnoty pre celú spoločnosť. Ako každý vzťah, aj “spolužitie” ľudí a budov bude fungovať, ak doň obe strany dajú to najlepšie.

Čím lepšie pracovné podmienky firma ponúka, tým lepšie sa to podpisuje na produktivite, ale aj zdraví ľudí zdržujúcich sa v danom priestore. Zvýši sa záujem talentovaných uchádzačov, zlepší sa výkon každého jednotlivca, čo sa určite pretaví aj do hospodárskych výsledkov. Tento efekt vie byť multiplikovaný v prípade celých mestotvorných zón, akými sú, napríklad, Nové Nivy.

Aby takáto symbióza mohla vzniknúť, stratégia WaaS prináša nový pohľad na produktivitu na pracovisku a kombinuje ju s využitím dát a ľudským prístupom.

Priestor pre rôzne typy produktivity

Pri zriaďovaní kancelárskeho priestoru by si firmy nemali klásť iba otázku, koľko percent z plochy bude tvoriť open space, či ho je ešte stále treba a ako sa rozmiestnia jednotlivé oddelenia. Produktivita má totiž viacero podôb a každá z nich by mala mať možnosť nájsť uplatnenie.

Sústredenie

Nízka produktivita práce znamená finančné straty. Je preto pochopiteľné, že rušivým a stresovým faktorom na pracovisku sa venujú mnohé štúdie a prieskumy. Vo všeobecnosti sa zhodujú na tom, že najviac ľudí je nespokojných, pokiaľ nemajú k dispozícii vizuálne aj akusticky oddelený priestor na nerušenú prácu osamote. Rôzne vyrušenia ako dôvod poklesu produktivity uvádza ako problém takmer každý respondent naprieč výskumami.

Spolupráca

Možnosť “odstrihnúť sa” pomáha koncentrácii, no bez tímovej spolupráce a koordinácie firmy fungovať nemôžu. Riešenie tejto otázky začína voľbou vhodného rozmiestnenia. Základom je umiestniť jednotlivé zložky tak, aby mohli čo najjednoduchšie spolupracovať a prispôsobiť typ priestoru ich pracovnej náplni a eliminovať rušivé vplyvy. Je to úloha, ktorá vyžaduje dokonalú znalosť fungovania firmy, zber dát a poznatky z ďalších odborov ako je sociológia či ergonómia. Pre efektívnu spoluprácu treba taktiež vytvoriť vhodné priestory na stretávanie sa s dostatočnou kapacitou, kde bude zároveň možné dodržiavať aj väčšie fyzické rozostupy, ktoré sú novým štandardom.

Oddych

Tak, ako sa vrcholový športovec nezaobíde bez kvalitnej regenerácie, ani pracovník v kancelárii nebude schopný podávať špičkový výkon nepretržite. Ak nebude mať možnosť počas dňa na chvíľu vypnúť, mozog skrátka nedovolí poriadne sa sústrediť. Oddychové zóny, kde sa dá nerušene porozprávať, pripraviť si vlastný obed či, skrátka, všetko na chvíľu nechať tak, sú veľmi ceneným “artiklom” pre väčšinu šikovných ľudí.

Dáta a ľudskosť zároveň

Dáta sú dôležitým zdrojom poznatkov pre zlepšovanie fungovania firiem a ľudí v nich. Na spokojnosť a produktivitu sa ale nedá nazerať iba cez čísla. HB Reavis s konceptom WaaS predbehlo dobu, keď už pred pár rokmi prinieslo služby, ktoré neberú do úvahy iba to, ako má pracovisko fungovať a vyzerať, ale aj to, ako s ním budú pracovníci prichádzať do kontaktu, čo sa dnes ukazuje ako zvlášť potrebné.

Priestor odrážajúci vnútorné potreby firmy

Firma je zložitý systém pevne spojený s priestorom, takže je ťažké ju len tak “chytiť a preniesť” bez narušenia jej chodu, rovnako ako ju prispôsobiť novým požiadavkám nového normálu. To znamená veľa prekážok, ale aj príležitostí.

V rámci konceptu WaaS ponúka HB Reavis svojim klientom službu Origameo, ktorá sa zameriava na navrhovanie a realizáciu pracovísk na mieru, zodpovedajúcim aj novým hygienickým požiadavkám. Origameo pokrýva celý proces, od zberu dát a analýz, cez vytvorenie stratégie, až po exekúciu celého návrhu (fitout). Pomáha klientom vyhodnocovať úspešnosť celej relokácie a navrhne ďalšie kroky na zlepšenie. Vo finále tak vzniknú na mieru šité pracovné priestory zohľadňujúce firemnú kultúru a požiadavky manažmentu a zamestnancov, vyhovujúce novým štandardom.

Flexibilita

Tá je v dnešnej dobe dôležitejšia ako kedykoľvek predtým a stane sa ešte väčším trendom. Nové kancelárie alebo sťahovanie sa vedia byť v aktuálnej veľmi dynamickej situácii neekonomické a komplikované a flexibilné priestory a podmienky sú otázkami dnešných dní. Služba Qubes klientom ponúka modulové priestory, ktoré spájajú prispôsobivosť coworkingu s výhodami full-servisu bizniscentra. Ak sa klient rozrastie, jednoducho si prenajme ďalšiu “kocku” so všetkou potrebnou infraštruktúrou, ktorú si pričlení k svojim doterajším priestorom, alebo naopak sa jednoducho a rýchlo zmenší.

Podhubie nápadov

Z histórie vieme, že najprevratnejšie myšlienky sa rodili vždy na križovatkách obchodných ciest a kultúr. Presne to potrebuje aj biznis, aby sa mohol vyvíjať, zlepšovať a meniť životy. Potrebuje priestor, kde sa prelínajú firmy všetkých veľkostí, pôsobiace v rôznych odvetviach a ľudia s rôznymi talentmi. Zväčša stačí malý impulz, ako napríklad kvalitný event, a všetky tieto zložky sa skoncentrujú na jednom mieste. Spustí sa reťazová reakcia stretnutí a spoluprác, ktoré prinesú nové pracovné príležitosti a úspechy. A HubHub je presne takýmto miestom. Je to priestor, kde sa môže uchytiť jeden freelancer, ale napríklad aj adresa pre rozrastajúci sa startup. Zároveň je to komunita, ktorá sa navzájom podporuje a pomáha rozvíjať svoje schopnosti.

Prívetivé technológie

Funkcionality budov a pracovísk by mali byť pre užívateľov čo najjednoduchšie na použitie a zároveň veľmi adresne riešiť ich bežné potreby. Nebudú sa tak musieť venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou, než je vetranie, či hľadanie zasadačky, alebo volanie údržbára.

Symbiosy je technológia, ktorá ľuďom vytvára ideálne podmienky a tiež umožňuje využívať možnosti budovy naplno. Zároveň je skvelým pomocníkom pri dnešných nárokoch na čistotu priestoru či maximálneho počtu ľudí na stretnutiach, vďaka čomu viete svojim zamestnancom poskytnúť skutočne bezpečný priestor.

Riešením zbytočných úloh, spojených s chodom kancelárie, trávili pracovníci priemerne jednu hodinu týždenne, korona tieto nároky ešte zväčšila. So Symbiosy je to ako mať v tíme človeka navyše, ktorý sa stará o komfort všetkých a pomáha im odbúrať desiatky drobných a neproduktívnych úloh denne. Napríklad vďaka Symbiosy a jej lokalizácii viete aj v prípade výskytu vírusu v kancelárii dohľadať všetky kontakty s infikovaným takmer okamžite.

Lepší a kvalitnejší život

Do práce si každý nosí aj osobný život a svoje starosti – napríklad vyčistiť kabát, opraviť topánky, rezervovať lístky. Služba More sa zaoberá denným chodom budovy, ale aj pohodlím nájomníkov, snaží sa im pomôcť vyriešiť rôzne bežné starosti života, pokým sú v práci. Odoslanie balíka, odvoz vecí do čistiarne alebo umytie auta nemusia zamestnanci riešiť na úkor obednej pauzy či voľného času. Zdieľaný mestský bicykel zase uľahčí presun na stretnutie či na obed. No v rámci balíka More by HB Reavis toho klient dostane ešte ďaleko viac.

Kvalitné pracovisko zlepšuje životy

Príjemné, nápadito zariadené a zdravé firemné priestory nie sú len vecou dobrého dojmu. Hlavným dôvodom je ľahšie sústredenie, väčšie potešenie z práce a celkovo lepší výkon ľudí, ktorí v ňom denne trávia celé hodiny.

Pre firmu, ako aj zamestnancov je najprínosnejšie hlavne to, že pozitívne psychické rozpoloženie prispieva k pevnejšiemu telesnému zdraviu a kratším absenciám, nižším nákladom na zdravotnú starostlivosť a celkovo k menšej miere odchodov.

Aby sa na pracovisku mohli ľudia cítiť dobre a bezpečne, a aby synergia pozitívnych efektov človeka bola čo najväčšia, malo by spĺňať niekoľko základných predpokladov.

Kultúra prostredia

V rámci stratégie WaaS sa presne o tento aspekt stará Origameo. Postará sa nielen o “cool factor”, ale aj o správne implementovanie prvkov a protipandemických opatrení tak, aby boli pohodlie a produktivita zasiahnuté, čo najmenej..

Zdravie a rovnováha

Najnovšie poznatky naznačujú, že dlhodobé sedenie v kombinácii so všeobecným nedostatkom pohybu môže mať na telo porovnateľné dopady ako dlhodobé fajčenie. Aj drobná aktivita v rozsahu niekoľkých minút dokáže pomôcť pri prevencii dlhodobých problémov, ako napríklad bolesť chrbta. Minimalizovať následky je polovica úspechu, druhá polovica spočíva vo vytváraní príležitostí zdravo žiť a prenášať si nové návyky a poznatky aj do osobného života – či už pracujete z domu, alebo kancelárie.

Spoločnosti, ktoré si uvedomujú potrebu venovať sa kvalite života svojich ľudí, vnímajú potrebu kancelárskych priestorov ešte viac a možno sa kancelárie stanú benefitom samotným. Tie však musia byť zdravé a garantovať bezpečnosť. Dosiahnuť takúto úroveň nového normálu je pomerne jednoduché, ak máte toho správneho partnera, ktorý vie zabezpečiť pomerne širokú ponuku priestorov a služieb zabezpečujúcich flexibilitu, zdravie a bezpečnosť prostredníctvom moderných technológií.

HB Reavis, ako najväčší poskytovateľ pracovných priestorov v Európe, stojí na čele zmeny doterajšieho postoja k pracovným priestorom. Cesta, ktorou sa vydali sa aj v dnešných dňoch ukazuje ako správna, pretože myslí na ľudí, ich bezpečnosť a zdravie. Klienti HB Reavis tak majú k dispozícií rôzne druhy pracovných priestorov, od coworkov HubHub, cez flexibilné servisované krátkodobé priestory Qubes, až po služby, ktoré ich posúvajú na novú úroveň, ktorá obstojí skúšky doby. Technologická platforma Symbiosy, odborníci na plánovanie priestoru Origameo a majstri v správe budov, ktorí sa orientujú nielen na potreby budovy, ale aj na ich užívateľov – More by HB Reavis.